Voor professionele begeleiding

WERKWIJZE

Vaak missen mensen een groot deel van de forse hoeveelheid uitleg en informatie die vanuit het ziekenhuis door de specialist wordt meegegeven. Tevens worden de vragen die van tevoren bedacht zijn te stellen, vergeten zodra de het gesprek begint.

Westterzijde voorziet vóór, tijdens en na het poli bezoek of ontslaggesprek bij ziekenhuisopname in de behoefte om het gesprek voor te bespreken, te begeleiden in de spreekkamer bij bijvoorbeeld het stellen van de vragen en achteraf nog eens te herhalen wat de specialist gezegd heeft en wat de plannen zijn. Dit kan ook door middel van een verslag op papier of per mail zodat het ziekenhuisbezoek thuis nog eens rustig na gelezen en met de familie gedeeld kan worden.

Maar ook begeleiden bij een onderzoek of behandeling waar iemand om welke reden dan ook ondersteuning bij nodig heeft, behoort tot de dienstverlening en kan rust geven voor betrokkene en/of de omgeving.

Tevens kan vervoer van en naar het ziekenhuis, in het kader van de begeleiding, verzorgd worden.

Vervoer

De beren op de weg met betrekking tot ziekenhuis bezoek voor cliënt (en familie) zoveel mogelijk wegnemen, indien mogelijk inclusief vervoer.

Begeleiden

Mensen begeleiden bij een bezoek aan het ziekenhuis in het kader van specialist afspraak, voor een onderzoek of het krijgen van een behandeling.

Luisteren

Luisterend oor zijn over behandel-/ziekteproces.

Samenvatten

Uitleg geven over en samenvatten van hetgeen besproken is in het ziekenhuis.

…behoefte aan ondersteuning
in de spreekkamer?

OVER MIJ

Ik ben Jennifer van West

Na bijna 9 jaar als huisarts gewerkt te hebben waarvan 6 jaar in een eigen duopraktijk ben ik in 2015 met Westterzijde begonnen. In mijn eigen praktijk en privé omgeving merkte ik dat mensen de informatie vanuit het ziekenhuis niet allemaal kunnen onthouden of daar toch nog vragen over hebben. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een efficiënt en goed ziekenhuisbezoek en besloot mijn kennis en kunde op een andere manier te gaan inzetten om mensen bij te staan tijdens en na een (reeks) ziekenhuis bezoek(en) of ziekenhuisopname. Het ziekenhuisbezoek kan zo worden beperkt en het herstelproces verloopt optimaler.

Het is niet de bedoeling om als een second opinion te fungeren, wel om de informatie vanuit het ziekenhuis zo goed en volledig mogelijk bij de betrokkenen duidelijk te maken.

Deel mijn website:

TESTIMONIALS

…adequate samenvatting
van het doktersgesprek?

CONTACT

Wilt u meer informatie?

Contact

Westterzijde
Prins Bernhardlaan 17,
3761 AA Soest
06-25560672
jennifer@westterzijde.nl